فعالسازی نرم افزار

برای فعالسازی نرم افزارهای نوین کد می توانید از دو طریق خودکار و دستی اقدام کنید:

فعالسازی خودکار

در صورتی که سیستم شما دسترسی به اینترنت دارد، می توانید در صفحه ی فعالسازی نرم افزار با انتخاب گزینه ی «فعالسازی خودکار» و وارد کردن کد محصول خریداری شده نرم افزار را فعال کنید.

فعالسازی دستی

برای فعالسازی دستی، در صفحه ی فعالسازی نرم افزار گزینه ی «فعالسازی دستی» را انتخاب کنید، سپس یک کد سیستم به شما نمایش داده می شود، این کد را به همراه کد محصول خریداری شده در فرم زیر وارد کنید تا کد فعالسازی به شما نمایش داده شود.
سپس با وارد کردن کد محصول و کد فعالسازی در نرم افزار، نرم افزار شما فعال می شود.

لازم به ذکر است در وارد کردن کد ها، کوچک یا بزرگ بودن حروف انگلیسی اهمیتی ندارد.

فعالساز
 -   - 
 -   - 
 
 -   - 


در صورت فراموشی کد محصول اینجا کلیک کنید